Etusivu Seurakuntatyö Diakoniatyö Kasvatustyö Lähetystyö Musiikkityö Historia
Juupajoen seurakunta
Historiaa
Rakennukset
Esineet
Paimenet
Musiikki
Diakonia Rukouspyyntö

 

   

HISTORIA

Juupajoen seurakunnan historiaa

Sirkka-Liisa Oikari: Satavuotishistoriikki pdf-tiedostona

Juupajoki eli Juupa kuului ensin laajaan Oriveden seurakuntaan, johon kuuluivat Längelmäen, Kuoreveden, Juupajoen ja Oriveden alueet. 1700-luvun lopulla rakennettiin saarnahuone Salokuntaan ja 1860 perustettiin Juupan rukoushuonekunta.

Vuodesta 1896 pitäjänapulaiset asuivat Juupassa. Vuonna 1902 tehtiin esitys itsenäisen seurakunnan perustamisesta. Senaatin päätöksellä perustettiin Juupajoen seurakunta 15.11.1904, mutta se toteutui käytännössä Oriveden kirkkoherran Edward Reiniuksen eläkkeelle siirtymisen yhteydessä vuonna 1914.

Juupajoen ensimmäinen pappi oli Oriveden pitäjän apulainen Johan Gyllenberg 1860-64. Juho Peltonen toimi apulaisena 1896-1897 ja Heikki Vuori 1897-1909. Työtä jatkoi Emil Vaaramo, josta tuli Juupajoen ensimäinen kirkkoherra 1914.

Uskonnollista elämää on Juupajoella leimannut jäyhä ja vakaa pohjois-hämäläinen kirkollisuus, eikä Juupajoki ole ollut voimakkaammin minkään kirkollisen herätysliikkeen vaikutusaluetta. Aikaisemmin elämää sävytti tietty jakautuneisuus, koska Korkeakosken teollisuustaajaman työväestö oli kirkollisesti passiivista. Nykyään eroa ei ole havaittavissa.

Seurakunnallisen elämän vilkkain kausi ajoittuu sodan jälkeiseen aikaan sekä 1950-luvulle, jolloin jumalanpalveluselämä, kinkeritoiminta ja pyhäkoulu vetivät seurakuntalaisia piiriinsä. Tähän vaikutti osaltaan myös karjalaisen siirtolaisväen hengellinen aktiivisuus.

 

Tiedoksi
24.11.2017
Hyväntekeväisyys-konsertti-->